کمپرسور

کمپرسور

نوع دیگری از کمپرسورهای مورد استفاده در صنعت...

نوع دیگری از کمپرسورهای مورد استفاده در صنعت جهت تهیه هوای فشرده کمپرسور پیچ یا اسکرو ( Rotary screw compressor) است. این نوع کمپرسور بعد از نوع پیستونی فراوانترین مورد مصرف را داراست و به دلیل ساختمان خاص داخلی آن دارای لرزش و نیز سر و صدای کمتری نسبت به نوع پیستونی است. در این کمپرسور با چرخش روتور فضایی با فشار منفی در ورودی کمپرسور به وجود آمده و اجازه می دهد هوا به داخل محفظه کمپرسور وارد شود . هوای ورودی به کمپرسور بین چرخنده ( روتورها) و پوسته محبوس شده و با درگیر شدن نر و مادگی روتور با یکدیگر هوا در طول کمپرسور پیش رفته و تدریجاً از حجم آن کاسته و از کمپرسور خارج می شود . هوا بدین طریق بطور مداوم از ورودی گرفته شده و متراکم می گردد و پس از متراکم شدن از آن خارج می شود. کمپرسورهای پیچ به دو دسته تقسیم می شوند: 1- کمپرسور یک پیچه single screw compressor 2- کمپرسور دو پیچه Tow screw compressor کمپرسور تک پیچ همانگونه که از نامش پیداست دارای یک قطعه چرخنده پیچ مانند است که این قطعه دارای فرم بخصوصی است و درون یک پوسته یا محفظه مخصوص جای گرفته و مادامی که توسط موتور به چرخش درمی آید هوا را از قسمت ورودی مکش نموده و به سمت انتها یا قسمت خروجی کمپرسور منتقل می نماید. قابل ذکر است در این نوع کمپرسور فاصله بین پیچ و دیواره داخلی پوسته ای که در آن قرار دارد هرچه کمتر باشد کمپسور راندمان بیشتری دارد. کمپرسور دو پیچ نیز از دو قطعه اصلی پیچ مانند ساخته شده است که دو پیچ با یکدیگر به طرز خاص با حداقل اصطکاک درگیر می باشند. با حرکت الکتروموتور هر دو پیچ که داخل محفظه یا پوسته کمپرسور قرار دارند می چرخند و به علت فرم بخصوص شیارهای تعبیه شده روی بدنه پیچ ها هوا از ورودی مکش و از خروجی کمپرسور با فشار خارج می شود. کمپرسور دو پیچ دارای راندمان یا بازدهی بیشتری نسبت به تک پیچ می باشد اما به دلیل اصطکاک بیشتر نسبت به تک پیچ از نظر تعمیر و تگهداری مشکل تر و نیز هزینه بیشتری را داراست. کمپرسورهای اسکرو دارای دو نوع خشک oil free و روغنی oil inject هستند : در نوع خشک یا بدون روغن هیچگونه روغنی به کمپرسور تزریق نمی شود ولی در نوع روغنی دائماً روغن به برینگ ها و نیز خود پیچ تزریق می گردد. که روغن تزریق شده علاوه بر کاهش اصطکاک درجه حرارت کمپرسور را نیز تا حدی کاهش می دهد. نوع خشک بیشتر در صنایع دارویی و غذایی استفاده می گردد و چون روغن به آن تزریق نمی شود نمی تواند دور زیادی را تحمل نماید . لذا حداکثر فشار را تا 3 بار دارد یعنی هوای خروجی 3 برابر هوای ورودی کمپرسور افزایش فشار می یابد. نوع روغنی به دلیل استفاده از روغن در روغن کاری برینگها و نیز خود پیچها می تواند دور بیشتری را تحمل کند لذا دارای راندمان بیشتری است و اکثراً فشار 8 بار را دارند یعنی فشار هوای خروجی 8 برابر هوای ورودی است ولی گاهی این نوع کمپرسورها را تا فشار 13بار نیز می رسانند .